Kalksteen/ 2013-05-28

Kalksteen


Onder het begrip kalksteen valt gesteente dat uit afzettingen is ontstaan. Het grootste gedeelte van alle kalksteen heeft een biologische oorsprong: dit betekent dat het door bezinking en ineendrukking van dierlijke resten is gevormd. Het zit dan ook vol met fossiele delen, zoals schelpen, slakken, sponsen en geraamtes van micro-organismen welke alle uit kalk waren samengesteld.In de meeste gevallen is kalksteen wit-grijs.geel van kleur. Onder toevoeging van andere mineralen bijvoorbeeld ijzer, ontstaan sterke verkleuringen, vooral rood komt vaker voor. Ze verschillen in fijnkorrelig en dicht of bevatten vaak openingen en andere open ruimtes.

In Midden-Europa komt veel kalksteen voor. Een van de oudste groeves is de kalksteengroeve Rüdersdorf in Brandenburg, waar de Zisterziensen in de 13 eeuw reeds gebruik van maakten.